Tegutse ja töömaailm avaneb Sulle!

Publisher:
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Aasta:
2012
ISBN/ISSN:
ISBN 978-9985-4-0715-8 (trükis); ISBN 978-9985-4-0715-5 (pdf)
Võtmesõnad:
infomaterjal, kakskeelne õpe, käsiraamat, tööturg, teatmik, haridus, karjäär
Manus:
258_Tegutse_ja_toomaailm_avaneb_Sulle.pdf887.98 KB
Description

Teatmikus käsitletakse tööturu olukorda ja arengusuundi, vaadeldakse elukestva õppe küsimusi ning täiskasvanute õppimisvõimalusi põhi-, kesk- ja kutseõppes, mõtestatakse lahti karjääri mõiste ja liigid ning jagatakse näpunäiteid isikliku karjääriplaani koostamise kohta.