Title:
Tegutse ja töömaailm avaneb Sulle!
Publisher:
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Year:
2012
ISBN/ISSN:
ISBN 978-9985-4-0715-8 (trükis); ISBN 978-9985-4-0715-5 (pdf)
Keywords:
information material bilingual education handbook labour market reference book education career 
File:
258_Tegutse_ja_toomaailm_avaneb_Sulle.pdf

Teatmikus käsitletakse tööturu olukorda ja arengusuundi, vaadeldakse elukestva õppe küsimusi ning täiskasvanute õppimisvõimalusi põhi-, kesk- ja kutseõppes, mõtestatakse lahti karjääri mõiste ja liigid ning jagatakse näpunäiteid isikliku karjääriplaani koostamise kohta.