Taotlusvoor „Eesti väliskogukondade väljaannete toetamine 2024“

Konkursi aeg: -

Toetuse andmise eesmärk toetada Eesti väliskogukondade perioodiliste väljaannete toimetuste jätkusuutlikkust rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele  ja kultuuri hoidmisel ja edendamisel.

Taotlusvooru rahastab Välisministeerium ja viib läbi Integratsiooni Sihtasutus.

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

1) tegusad väljaannete toimetused;

2) jätkusuutlikkus rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel;

3) tugevam ühtekuuluvustunne Eestiga;

4) tulemuslikkus eesti keele ja kultuuri hoidmisel ja arendamisel.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja (vajadusel kontrollitakse ja fikseeritakse riigiabi või vähese tähtsusega abi kriteeriumitele vastavus) või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotlusvooru eelarve on 45 000 eurot. Ühele projektile antav toetus on maksimaalselt  7000 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 08.04.2024 kell 23:59 (Eesti aja järgi)

Digitaalselt allkirjastatud taotlus (või allkirjastatud ja skannitud) koos lisadega esitatakse elektrooniliselt aadressil [email protected]  märgusõnaga „Taotlusvoor väliskogukondade väljaanded“.

Taotlusvooru saab iga taotleja esitada ühe taotluse.

Taotlusvooru alusdokumendiks on „Eesti väliskogukondade väljaannete toetamise tingimused ja kord“ juhend.

Taotlusvooru ellu viimise aluseks on Sidusa Eesti arengukava 2021-2030 ning selle raames ka üleilmse eestluse 2022-2025 tegevuskava

Lisad:

Lisa 1 taotlusvooru juhend

Taotlusvorm

Lisainfo:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuste valdkonnajuht
   +372 5364 4172
   [email protected]

Raili Pihlamägi
koordinaator
   +372 6599 066
   [email protected]