Soovitatavate trükiste lühitutvustus

Autor:
Lea Maiberg, Maibi Rikker
Aasta:
2005
Võtmesõnad:
õppematerjal, alusharidus, bibliograafia
Manus:
28_33.pdf150.22 KB
Description

Soovitatavate trükiste lühitutvustus eesti keele kui teise keele õpetamiseks muukeelsetele koolieelses vanuses lastele. Valik on tehtud 1985–2005 ilmunud trükistest ning selle tegemisel on lähtutud alushariduse raamõppekava 6. peatükis nimetatud kõnearendusteemadest. Tutvustatav materjal pakub võimalusi eesti keele õpetamise tegevuste toetamiseks ja mitmekesistamiseks.