Soovitatavate trükiste lühitutvustus

Автор:
Lea Maiberg, Maibi Rikker
Год:
2005
Ключевые слова:
учебные материалы, дошкольное образование, библиография
Файл:
28_33.pdf150.22 KB
Description

Soovitatavate trükiste lühitutvustus eesti keele kui teise keele õpetamiseks muukeelsetele koolieelses vanuses lastele. Valik on tehtud 1985–2005 ilmunud trükistest ning selle tegemisel on lähtutud alushariduse raamõppekava 6. peatükis nimetatud kõnearendusteemadest. Tutvustatav materjal pakub võimalusi eesti keele õpetamise tegevuste toetamiseks ja mitmekesistamiseks.