Pakume kolmandate riikide kodanikele tasuta eesti keele õpet

Integratsiooni Sihtasutus pakub sellest sügisest järgmise aasta lõpuni 500 tasuta õppekohta kolmandate riikide kodanikele eesti keele õppimiseks B1-tasemel. Õppesse saab registreeruda jooksvalt.

Keeleõppes saavad osaleda alates 18. eluaastast kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta inimesed, kes elavad Eestis seaduslikult või on saamas vastavat õigust ning juba oskavad eesti keelt vähemalt A2-tasemel.

„Sel sügisel alustas keeleõpet 129 kolmandate riikide kodanikku ning detsembris saame pakkuda kursusi veel 180 inimesele. Keeleõpe jätkub ka järgmisel aastal ning kokku pakume projekti raames kolmandate riikide kodanikele 500 õppekohta. Kursused võimaldavad arendada suulist ja kirjalikku eesti keele oskust B1-tasemel ning tutvuda lähemalt Eesti kultuuriga“, ütles Integratsiooni Sihtasutuse keeleõppe valdkonnajuht Jana Tondi.

Esimesed kursused algasid septembris, järgmised detsembris ning uue aasta kursused stardivad veebruarist. Tunniplaaniga saab tutvuda SIIN

Kolmandate riikide kodanikud saavad keeleõppesse registreeruda läbides Integratsiooni Sihtasutuse Tallinna või Narva eesti keele majas tasuta keeleõppealase nõustamise. Selleks tuleb helistada tasuta infonumbril 800 9999 või kirjutada aadressil [email protected]Õppesse saab registreeruda jooksvalt ka kirjutades oma soovist otse koolitajale [email protected] või [email protected].

Tallinnas ja Narvas on kursused planeeritud kontaktõppena klassiruumis. Lisaks toimuvad veebikursused, kus saavad osaleda ka teiste piirkondade elanikud. Grupis on kuni 13 inimest ning õppega alustatakse jooksvalt vastavalt rühmade täitumisele.

Ühe kursuse maht on 200 akadeemilist tundi, õppetöö toimub eesti keeles ning koosneb tundidest, kodustest ülesannetest, iseseisvast õppest ja Eesti kultuuri tutvustavatest õppekäikudest, mille raames külastatakse muuseume, kino-, teatri- või kontsertetendusi, käiakse ekskursioonidel erinevates Eesti paikades või loodusmatkadel. Keeleõppe tegevuste läbiviimisesse kaasatakse vabatahtlikke, kes oskavad eesti keelt emakeele tasemel, et pakkuda keeleõppijatele rohkem võimalusi eesti keele harjutamiseks elava suhtluse kaudu.

Riigihanke tulemusena viivad projekti AMIF2020-8 „Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis“ keelekursusi läbi Algus OÜ, Elem Invest OÜ ja Kiri-Mari Kirjastus OÜ.

Keeleõpet kaasrahastavad Kultuuriministeeriumi kaudu Euroopa Liidu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ning Siseministeerium.