Otsime taotluste ja pakkumuste eksperthindajaid

Ootame liituma meie meeskonnaga eksperte, kelle tööülesandeks on läbiviidavates taotlusvoorudes ja riigihangetes taotluste ning pakkumuste objektiivne hindamine.

Integratsiooni Sihtasutus on toetuste andjaks järgmistes taotlusvoorudes: Väliseesti kultuuriseltside toetamineRahvusvähemuste kultuuriseltside toetamineLõimumist edendavate kultuuri- ja sporditegevuste toetaminePereõppe partnerorganisatsioonide toetamineIda-Virumaa ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste toetamineRahvusvähemuste katusorganisatsioonide toetamineToetus Ukraina sõjapõgenikest kuni 19-aastastele noortele ukraina keele ja kultuuri säilimiseks. Taotlusvoorude hindamiskomisjonidesse kaasatakse teiste seas eksperdid.

Sihtasutuse korraldada on aasta jooksul ligi 40 riigihanget. Jooksva aasta hankeplaaniga saab tutvuda sihtasutuse veebilehel. Vastavalt sihtasutuse hankekorrale kuuluvad riigihangete hindamiskomisjoni sihtasutuse töötajad, rahastajate esindajad ning eksperdid, kes kõik on hääleõiguslikud komisjoni liikmed.

Hindamiskomisjonidesse kaasatavad eksperdid valitakse kolmeks aastaks ning nende volitused algavad 2. jaanuarist 2024. Ekspertide töö hindamiskomisjonis on tasustatud.

Iga eksperdi töö on individuaalne ja toimub elektroonselt, kuid tuleb arvestada ka vähemalt ühe koosolekuga Microsoft Teamsi keskkonnas, kus hindamistulemused ühiselt läbi arutatakse ning kujundatakse hindamiskomisjoni seisukoht. Hindamine toimub töövõtulepingute alusel vastavalt sihtasutuse kehtestatud korrale. Töökoormus on kokkuleppeline ning ettepaneku erinevate taotlusvoorude ja riigihangete hindamises osalemiseks sõltuvalt eksperdi eelistustest teeb sihtasutuse rakenduskeskuse juht, kes on ühtlasi hindamiskomisjoni esimees. Hindamiskomisjoni koosseis kinnitatakse sihtasutuse juhataja käskkirjaga ja hindajad avalikustatakse sihtasutuse veebilehel.

Ootame kandideerima eksperte, kellel on:

  • kõrgharidus;
  • töökogemus vastavas alavaldkonnas või sellele lähedases valdkonnas viimase viie aasta jooksul (alates oktoobrist 2018);
  • projektijuhtimisalased teadmised ja kogemused;
  • eesti keele oskus emakeelena või C1 tasemel.

Kasuks tulevad kogemused projektide ja/või hangete hindamisel, alavaldkonna Eesti ja Euroopa Liidu poliitikate tundmine, finantsanalüüsi alased teadmised ja oskused.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 27. novembril 2023 märksõnaga „Ekspert“ aadressile [email protected]:

  • konkursi dokumentides toodud ankeet digitaalselt allkirjastatuna (vt allpool),
  • motivatsioonikiri (kuni 1000 tähemärki),
  • koopia haridust tõendavast dokumendist.

Konkursi dokumendid: