Integratsiooni Sihtasutuse 2023. a konkursiplaan (sh hankeplaan)

Kinnitatud Integratsiooni Sihtasutuse juhataja 08.02.2023 käskkirjaga nr 1-3/2023/10-1 ning muudetud 23.02.2023 käskkirjaga nr 1-3/2023/14-1, 14.03.2023 käskkirjaga nr 1-3/2023/19-1, 05.04.2023 käskkirjaga nr 1-3/2023/25-1 ja 16.05.2023 käskkirjaga nr 1-3/2023/32-1.

NR KONKURSI NIMETUS KONKURSI TÜÜP VASTUTAV ISIK SÕLMITAVATE LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS(KM-ta) RAHASTAJA KONKURSI VÄLJAKUULUTAMISE AEG
1 Tagasipöördumistoetuse maksmine Taotlusvoor Kaire Cocker 100 000,00 KUM jaanuar 
2 Väliseesti kultuuriseltside toetus Taotlusvoor Kaire Cocker 44 000,00 KUM jaanuar 
3 Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused Taotlusvoor Ave Härsing 100 000,00 KUM jaanuar 
4 Rahvusvähemuste kultuuriühingute toetamine Taotlusvoor Ave Härsing 83 050,00 KUM jaanuar 
5 Toetus Ukraina sõjapõgenikest kuni 19-aastastele noortele ukraina keele ja kultuuri säilimiseks Taotlusvoor Ave Härsing 100 000,00 KUM jaanuar 
6 Eesti keele kursused haridustöötajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 217 000,00 HTM jaanuar 
7 Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi keeleõppe kursuste tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 687 500,00 ESF/KUM jaanuar
8 Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus Taotlusvoor Jana Tondi 100 000,00 KUM veebruar
9 Eesti keele koolitusteenuse tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 188 000,00 SIM veebruar
10 Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud täiskasvanud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 30 000,00 SIM veebruar 
11 Eesti keele A1-tasemel õpe ajutise kaitse saajatele IV Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 268 000,00 KUM veebruar
12 Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite koolituste tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Liilika Raudhein 273 000,00  ESF/KUM märts
13 Väliseesti noorte keelelaager Sotsiaalteenused RHS § 126 Kaire Cocker 32 000,00 KUM/HTM/VM märts
14 Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud täiskasvanud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 30 000,00 SIM märts
15 Eesti keele kursused
haridustöötajatele 
Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 144 808,00 HTM märts
16 Eesti väliskogukondadele suunatud omaalgatuslike projektide taotlusvoor 2023 Taotlusvoor Kaire Cocker 50 000,00 VM aprill
17 Eesti keele kursused
haridustöötajatele
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 144 808,00 HTM aprill
18 Keelekümbluslaagrid
täiskasvanutele
Sotsiaalteenused
RHS § 126
 
Anna Farafonova 91 000,00 ESF/KUM aprill
19 Rahvusvahelise lõimumisalase
konverentsi korraldusteenuse
tellimine
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Ivan Polynin 75 000,00 KUM aprill  
20 Eesti keele koolitusteenuse
tellimine
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 108 000,00 SIM aprill
21 Toetus lõimumist edendavatele
Ida-Virumaa kultuuri- ja
spordisündmustele
Taotlusvoor Ave Härsing 1 000 000,00 KUM mai
22 Eesti keele ja kultuuri
tundmise klubid
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 176 000,00 ESF/KUM mai
23 Eesti keele praktika
keelekohvikus
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 50 000,00 ESF/KUM mai
24 Eesti keele praktika
kultuuriruumi tutvustamise
kaudu
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 50 800,00 ESF/KUM mai
25 Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 416 000,00 KUM mai
26 Eesti keele koolitusteenuse
tellimine
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 116 000,00 SIM mai
27 Integratsiooni Sihtasutuse kodulehe arendamine ja hooldus (juuli 2023 – juuni
2026)
Avatud hankemenetlus § 51 Kati Ambo-Vaher 55 000,00 KUM mai
28 Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuuriüritused Taotlusvoor Ave Härsing 350 000,00 RahMin juuni
29 Grupijuhtimise koolitus klubide ja kohvikute eestvedajatele Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 18 000,00 ESF/KUM juuni
30 Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja Laulupikniku korraldusteenuse
tellimine
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Anna
Farafonova
55 200,00 KUM juuni
31 Eesti keele õpet ja praktiseerimist toetavad kultuuri- ja vaba aja tegevused täiskasvanutele Sotsiaalteenused
RHS § 126
Mari Sieberk 101 000,00 ESF/KUM juuni
32 Haridusprogrammide loomine muuseumides Sotsiaalteenused
RHS § 126
Mari Sieberk 98 000,00 ESF/KUM august
33 Tööjõulähetusprogrammi piloteerimine Sotsiaalteenused
RHS § 126
Katrin Maiste 90 000,00 ESF/KUM august
34 Konkurss lõimumisvaldkonna 2022.-2023. aasta preemiatele Preemiad Ave Härsing 4 000,00 KUM august

KUM - Kultuuriministeerium
RahMin - Rahandusministeerium
SIM - Siseministeerium
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium
VM - Välisministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"