Otsime partnerit väliseesti noorte laagrite korraldamiseks

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja riigihanke välismaal elavatele eesti päritolu noorte laagrite korraldaja leidmiseks 2021. aastal.

Laagrites osalevad 13-18aastased noored õpivad üheskoos eesti keelt, suhtlevad eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuuri. Käiakse ekskursioonidel, tehakse sporti ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Soovime, et välismaal elavad eesti noored tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.

2021. aasta suvel on planeeritud kolm laagrivahetust, milles osaleb kokku 66 välismaal elavat noort ja 24 Eestis elavat ja eesti keelt emakeelena kõnelevat noort:

  • I vahetus 5. juulil - 15. juulil noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad;
  • ​​​​II vahetus 19. juulil - 29. juulil noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;
  • III vahetus 2. augustil - 12. augustil noortele, kes valdavad eesti keelt vabalt.


Laagrite korraldamise hankedokumentide ja nõuetega pakkujale saab tutvuda e-riigihangete registris.

Pakkumusi saab esitada e-riigihangete registris hiljemalt 31. märtsil 2021 kell 14.00.