Ootame taotlusi rahvusvähemuste kultuuri arendamise toetamiseks

Integratsiooni Sihtasutus kuulutas välja taotlusvooru rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele, arendamisele ning tutvustamisele suunatud projektide toetamiseks. Taotlusi saab esitada 4. veebruarini k. a.

„Toetust võib taotleda näiteks rahvusvähemuste kultuuri tutvustavate ürituste korraldamiseks, rahvusvähemuste kultuuripärandi tutvustavate teabematerjalide väljaandmiseks, koostöö arendamiseks eesti kultuuriseltsidega ja noorte kaasamiseks kultuuriseltside tegevustesse,“ selgitas Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Kristina Pirgop.

Taotlusvooru eelarve on 75 500 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 6000 eurot taotluse kohta.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.

“Vaatamata keerulisele olukorrale, mis oli tingitud koroonaviiruse levikust, on suurem osa 2020. aastal toetatud projektidest edukalt ellu viidud. Toetusest loobus neli taotlejat, kuid nende asemel rahastasime kolm järgmist tulemuste pingereas olevat projekti,” kommenteeris Kristina Pirgop. „Eelmisel aastal toetatud projektide hulgas olid näiteks Eestimaa Rahvuste Ühenduse Etnolaada ja XXXII Foorumi korraldamine ning Tallinna Mari Seltsi 30. aastapäevale, Tšuvaši Kultuuriseltsi 30. aastapäevale ja Mittetulundusühing Bõliina 25. aastapäevale pühendatud ürituste läbiviimine,“ lisas Kristina Pirgop.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu.

Täpsem info taotlusvooru tingimuste kohta on toodud Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.