Taotlusvoor: Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
https://toetused.kul.ee/et/logi

05.01.2021 kuulutas Integratsiooni Sihtasutus välja taotlusvooru „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus“.

Taotlusvooru lahtioleku aeg: 05.01.2021 kell 00.00 - 04.02.2021 kell 23.59.

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ja tutvustamisele Eestis.

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

  • rahvusvähemuste kultuuripärandiga seotud traditsioonid on elujõulised;
  • tutvustatakse rahvusvähemuste kultuuri Eesti avalikkusele;
  • ellu on viidud rahvusvähemuste kultuuriseltside traditsioonilised festivalid ja muud sündmused;
  • välja on antud rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavad teabematerjalid;
  • loodud on koostöövõrgustik(ud) rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside vahel;
  • noored on kaasatud rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevustesse.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.

Toetust ei anta rahvusvähemuste katusorganisatsioonidele, kes saavad kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 24 alusel tegevustoetust või tegevustele ja projektidele, mida on toetatud vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seaduse alusel.

Taotluste esitamise tähtaeg on 04.02.2021 kell 23:59.

Taotlusvooru eelarve on 75 500 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 6000 eurot taotluse kohta.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 19.02.2019 määrus nr 6 “Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord”, mis on leitav SIIN.

Määruse seletuskiri on kättesaadav siin: 

 

Abimaterjalid

Taotlusvooru infopäevad toimuvad Zoomi keskkonnas:

  • 13.01.2021 kell 14.00 eesti keeles
  • 15.01.2021 kell 14.00 vene keeles

Infopäevale palume registreeruda aadressil [email protected]. Infopäevade lingid edastatakse osalejatele kolm päeva enne infopäeva toimumist.

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisainfo:

Kristina Pirgop
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
659 9024
[email protected]

Raili Pihlamägi
rakenduskeskuse koordinaator
659 9066
[email protected]
 

TULEMUSED

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
1. Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriselts Ingerisoomlaste pärimuslik XXX Laulu- ja tantsupidu Pärnus 26.-27.06.2021 5 714.00 EUR
2. Mittetulundusühing Piiri Peal Rääbu päev ja Rääbu maailm 5 400.00 EUR
3. Eesti Moldova Ühing Eestimaa Rahvuste Ühenduse Etnolaat ja XXXIII Foorum 4 490.00 EUR
4. Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi Pacyorky 2021 4 298.00 EUR
5. Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühing Vanausuliste kalender 2022 2 195.00 EUR
6. Ukraina Kultuurikeskus Ukraina kultuuripäevad 2021 2 000.00 EUR
7. Ukraina Noorsoo Liit Eestis Ukraina kultuuri rahvusvaheline laste-noorte festival "Kvitõ Ukrainy" 4 950.00 EUR
8. MTÜ FUFF FUFF VIII Sänna Kultuurimõisas 2 700.00 EUR
9. Eesti Leedulaste Ühendus Leedu kultuur päev Eestis 3 875.00 EUR
10. Narva Linna Slaavi Kultuuriselts Svätogor Festival "Eesti rahvaste pärg” 4 724.00 EUR
11. Valgevene Kultuurihariduslik mittetulundusühing Lad XXI Rahvusvaheline Festival "Multikultuurne Pärnu" 4 500.00 EUR
12. Mittetulundusühing Etnolaat Valgevene Talu kallistab Eesti Talu II 4 400.00 EUR
13. Mittetulundusühing Kultuuride Ristmik Eesti-Ukraina ansambli Svjata Vatra ja Ukraina folklooriansambli Žurba ühiskontsert "Maailm, Sa muutud" 4 Eesti linnas 4 000.00 EUR
14. Armeenia-Eesti Kultuuri Selts ArmFest21 4 000.00 EUR
15. Mittetulundusühing Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus ZLATA Vene kultuuri tutvustamine läbi näituse 3 800.00 EUR
16. Udmurdi Ühing Ošmes Traditsiooniliste udmurdi laulude ja tantsude õppimine ning tutvustamine 2 200.00 EUR
17. Armeenia Kultuuri- ja Spordiselts "NAIRI" Armeenia kirjaniku Hovhannes Tumanjan muinasjuturaamatu tõlkimine eesti keelde, tõlgitud raamatu trükkimine, raamatu esitlus ja lugemised 2 200.00 EUR
18. Tallinna Armeenia Rahvusselts Armeenia kultuuripäev Haapsalus 2 000.00 EUR
19. Mittetulundusühing SOPHIA Laste loomingu konkurss – festival „Sõpruse pärg“ 2 721.00 EUR
20. Eesti Aserbaidzaani Noortekeskus "IRS" Aserbaidžaani ja Eesti Muusika päev 1 913.00 EUR
21. Eestimaa Poolakate Selts POLONIA Poola Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine 1 420.00 EUR
22. Mittetulundusühing Vene Romansi Klubi XXI Rahvusvaheline Isabella Jurjeva nim. vene romansi konkurss 2 000.00 EUR