OKTOOBER 2014

13. oktoobril avaneb esseekonkurss „Eesti 10 aastat Euroopa Liidus“
Lõimumine läbi muusika
Projektiga ’Muusika, luuletused - S E V E R J A N ! N’ taaselustatakse Eesti vene kultuuri pärand
Eesti ajaloo ja kultuuri e-kursus „Kultuuriklikk“ toetab B-tasemel eesti keele õpet
Ühisnädal paneb eesti- ja venekeelsed noored ühiselt tegutsema

13. oktoobril avaneb esseekonkurss „Eesti 10 aastat Euroopa Liidus“

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kutsub noori üles osalema esseekonkursil „Eesti 10 aastat Euroopa Liidus“, mis pühendatud Eesti Euroopa Liiduga ühinemise 10. aastapäevale.

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga juba neljandat korda toimuva esseekonkursi eesmärk on kutsuda noori üles mõtisklema Eesti ühiskonna väärtustamise ja selle arendamises osalemise teemadel.  Tänavu on esseekonkursi põhiteemaks „Eesti 10 aastat Euroopa Liidus“.

„Esseekonkursid on  paljusid õpilasi pannud mõtlema selle üle, mida tähendab neile Eesti Vabariigi kodanikuks olemine ja aktiivselt ühiskonnaelus osalemine. Tänavuse teema piires saab arutleda erinevate Euroopa Liitu ja Eestit puudutavate küsimuste üle, mis aktuaalsed seoses 10 aasta täitumisega Euroopa Liiduga ühinemisest,’’ kommenteeris MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator Toivo Sikk.

Esseekonkurss on avatud 13-30. oktoobrini 2014 ja selle reeglitega saab alates 7. oktoobrist lähemalt tutvuda sihtasutuse kodulehel.

Täiendav informatsioon: Toivo Sikk, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9850, e-post [email protected]

Lõimumine läbi muusika

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) koordineerimisel korraldab MTÜ Muusikute täiendõppe keskus novembris Narvas, Sillamäel ja Tallinnas kontserte ja töötubasid, mille eesmärgiks on kaasa aidata erinevate rahvuste lõimumisele koorimuusika kaudu.

Projekti on kaasatud Tallinna Vene kultuurikeskuse juures loodud Rahvuste koor Viva Musica, Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaste naiskoor, kooride dirigendid, hääleseadjad ja õpilased. Kokku toimub kolm kontserdipäeva ja üheksa töötuba, kus õpetatakse õiget häälekasutust ja hingamist; lisaks saab kontserditel kuulata erinevatest rahvusest heliloojate muusikat ning osaleda ühislaulmises.

„Arvame, et koos musitseerimine ja töö käigus vestlemine edendab rahvussuhteid ja vähendab stereotüüpe, mis omakorda aitab ühendada eesti- ja muukeelset kogukonda“, kommenteeris Muusikute täiendõppe keskuse tegevjuht Leelo Lehtla.

Kontserdid toimuvad  02.11 Narvas, 08.11 Sillamäel ja 22.11 Tallinnas ja on kõigile huvilistele tasuta.

Projekti „Muusikasillad“ toetab Kultuuriministeerium ja elluviimist koordineerib Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Lisainfo: Marina Fanfora, MISA mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaator, tel 659 9068, e-post [email protected]

Projektiga ’Muusika, luuletused - S E V E R J A N ! N’ taaselustatakse Eesti vene kultuuri pärand

MTÜ Eesti Vene Kultuurikoda korraldab 19. oktoobril Rahvusraamatukogus Igor Severjanini loomingule pühendatud õhtu, mille eesmärk on tõsta inimeste huvi luule lugemise ja vene kultuuripärandi vastu Eestis. 

Vene kultuuril Eestis on pikk ajalugu ja traditsioonid. Soovist säilitada ja taaselustada vene kultuuri pärandit Eestis korraldab MTÜ Eesti Vene Kultuurikoda 19. oktoobril Eesti Rahvusraamatukogus muusikalis-poeetilise lavastuse Muusika, luuletused - S E  V E R J A N ! N’, mis pühendatud ilmasõdade vahelisel perioodil Eestis elanud vene luuletaja Igor Severjanini loomingule. Hõbedase ajastu Severjanini värsse loevad muuhulgas ka Eesti Nuku- ja Noorsooteatri näitleja Evgeny Moiseenko ja Venemaa teeneline näitleja Evklid Kjurdzidis esitab armastusluulet. Laval on ka orkester dirigent Peeter Saani juhatusel ja ettekandele tulevad tuntud klassikud.

Piletid on saadaval Piletilevi koduleheküljel. MISA uudiskirja lugejad saavad soetada üritusele sooduspileteid, kirjutades MTÜ Eesti Vene Kultuurikoja juhatajale Marina Teele.

Lisaks on MTÜ Eesti Vene Kultuurikoja eestvedamisel käimas konkurss, kuhu ootame kõiki huvilisi saatma meiliaadressile [email protected]  luule lugemisest videoklippe.  Laekunud töödega on võimalik tutvuda Youtube’is ja osalejate vahel loosime välja ka auhindu. See võiks ergutada inimesi Eesti vene kultuuri pärandiga lähemat tutvust tegema ja tundma huvi luule vastu ka laiemalt,’’ kommenteeris Marina Tee.

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed toetab MTÜ Eesti Vene Kultuurikoja tegevust rahvusvähemuste kultuuriseltside baasfinantseerimise taotlusvooru kaudu.

Lisainfo: Kristina Pirgop, mitmekultuurilise hariduse üksus, tel 6599024, e-post: [email protected] ja Marina Tee, Eesti Vene Kultuurikoja juhataja, tel 5113075, e-post: [email protected]

Eesti ajaloo ja kultuuri e-kursus „Kultuuriklikk“ toetab B-tasemel eesti keele õpet

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) toel valmis Eesti ajalugu ja kultuuri tutvustav ning B-tasemel eesti keele õpet toetav kursus Kultuuriklikk". Kursus on mõeldud Eestis elavatele muukeelsetele inimestele ja eesti kultuurist huvitatud välismaalastele, et toetada eesti keele õppimist kultuuriajaloolise taustaga.

Tegemist on animeeritud ja interaktiivse e-kursusega, mis koosneb kokku 24-st õppevideost, mis kajastavad Eesti ajaloolisi ja tänapäevaseid teemasid. Kultuuriklikk" viib kasutaja läbi eesti kultuuriajaloo olulisemate sündmuste, alates esimeste inimeste saabumisest, vabadusvõitlusest ja omakeelse kultuuri tekkimisest kuni Laulva revolutsiooni ja Euroopa Liiduga ühinemiseni

Sõnaseletuste ja interaktiivsete harjutustega varustatud kursus on kõigile tasuta kättesaadav siit.

Kursus valmis Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi, Kultuuriministeeriumi ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed toetusel.

Lisainfo: Kristi Anniste, MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator, tel 659 9062, e-post [email protected]

Ühisnädal paneb eesti- ja venekeelsed noored ühiselt tegutsema

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) ja SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) koostöös näidatakse Ühisnädala raames eestikeelsete ja venekeelsete noorte koostatud videolugusid Harjumaa inimestest.

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimub teistkordselt ja leiab aset 24.-30. novembrini, kodanikupäeva lähistel. 2013. aastal viidi Ühisnädala raames läbi ca 200 sündmust, millest võttis osa üle 6000 inimese.

MISA toel viib HEAK ellu projekti, mis paneb eesti- ja venekeelsed noored ühiselt Ühisnädala raames tegutsema. HEAKi projekti juhi Lianne Tederi sõnul valmivad kahe kuu jooksul Ühisnädalaks eestikeelsete ja venekeelsete noorte koostatud videolood Harjumaa inimestest. Noored omandavad oskused filmitegemiseks olemasolevate vahenditega ja uurivad samal ajal, mis paneb inimesi aktiivselt ühiskonnas osalema. Kogemusfilme jagatakse Ühisnädalal sotsiaalmeedias ja filmide koondesitlus leiab aset kodanikupäeval, 26. novembril Tallinnas kinos Artis.

Ühisnädalal toimub aga palju muudki põnevat. Ühisnädala korraldaja Maiko Kesküla kutsub kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja aktiivseid inimesi korraldama Ühisnädalal enda sündmus. Ühisnädal on justkui meie kõigi nädal - räägitakse võimalustest mida me kogukonnana saame ära teha, et meil endil parem elu oleks. Sellel nädalal räägitakse kodanikualgatusest ja tutvustatakse võimalusi ettevõtmistes kaasa lüüa. Teretulnud on kõik sündmused, mis inimesi kodanikualgatusest rääkima ja mõtlema paneb, olgu selleks siis organisatsiooni avatud uste päev, arutelu kohaliku omavalitsuse inimestega või mõni teine tore sündmus, mõttekoda, kunstinäitus või kasvõi oma sõpruskonna ühine väljasõit.”

Vaata Ühisnädala kodulehelt üle-eestilist Ühisnädala programmi ja uuri kaasalöömise võimalusi.

Projekti „Noorte kogemuslood Ühisnädalal“ toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu riigieelarvest.

Lisainfo: Toivo Sikk, mitmekultuurilise hariduse üksus, tel 6599850, e-post: [email protected]