MTÜ Narva Slaavi Kultuuriselts Svätogor

Narva Vene Pühapäevakool

Pühapäevakool  asutati aastal 2004.

Narva Vene pühapäevakooli õppekava nimega Vene kultuur sisaldab vene kultuuri ajaloo, vene rahvakalendri ja folkloori ning rahvuskunst, -käsitöö ning –köögi tundmaõppimist. Lisaks õpivad lapsed tundides valmistama traditsioonilisi vene suveniire ja kingitusi. Arendatakse motoorikat, joonistamises värvide kasutust, amulettide ja muude käsitööesemete tegemist. Lapsed tutvuvad traditsiooniliste mängude, tantsude, laulude ja etendustega. Rahvuskultuuri õppimine on ka keele ja kõne ning selgema mõistmise arendamine. Luuletused, laulud laiendavad lapse rahvuskultuurilist silmaringi. Tundide käigus puudutatakse ka venelaste, eestlaste ja teiste Eestis elavate rahvuste kultuuritraditsioonide seoseid.

Kursuse lõpetamisel saavad õpilased vastava tunnistuse, kuhu märgitakse läbitud ained ja tundide arv.

Pühapäevakooli sihtrühmaks on eesti õppekeelega üldhariduslike koolide õpilased (vähemalt 80% õpilastest on vene rahvuse esindajad), kes soovivad saada täiendavaid teadmisi antud valdkonnas. Vastuvõtt toimub avalduste alusel.

Kuna kool tegutseb MTÜ Narva linna Slaavi Kultuuriseltsi Svätogor juures, on õpilastel võimalik osaleda rahvuskultuuri seltside korraldatavatel üritustel (festivalil „Suurmaarjapäeva istjad“, jõulukontserdil, vene kirikumuusika kontserdil, festivalil „Mängi, lõõtspill!“ jt). Lapsed saavad esineda ja valmistada traditsioonilisi rahvustoite.