MTÜ Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriselts

Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriseltsi erahuvikool Orvokki

Erahuvikool asutati 2015. aastal. Kooli pidaja on MTÜ Pärnu Ingerisoomlaste Kultuuriselts, mille esimees on Hillar Talvik.

Kooli prioriteet on ingerluse säilitamine ja põlvkondade vahelise sideme tugevdamine ning ingerisoome pärimuskultuuri – rahvamuusika (tantsud, laulud, kandleõpe) folkloori, rahvusliku kunsti ja käsitöö - tutvustamine ka laiemale huviliste ringile. Oma pere ja suguvõsa ajaloo tundmine aitab kaasa ühtsustunde tekkimisele.

Seltsi liikmete seas on mitmekülgsete huvide ja oskustega inimesi, kelle kogemuste- ja teadmistepagas on lai ning ootab järgijaid. Õpetaja Raija Pedak on väga ulatuslike folkloori- ja käsitööalaste teadmistega ning kogunud ingeri pärimust ka Soomes. Tema kõrval saavad õppida ja kogemusi omandada nii õpetajad kui lapsevanemad. Eakate folkloorirühm Mummot on autentse folkloori kandja ja seega hindamatu eeskuju.

Soome keelt ja pärimuskultuuri õpetavad oma ala tippspetsialistid. Ingerimaa kultuuriloo loeng-tegevustesse on oodatud ka vanemad ja vanavanemad. Lisaks oma õpetajatele kutsub kool teadmisi jagama ingeri juurtega külalisi.

Õppetegevuste aluseks on rahvakalendri tähtpäevad: Ingeri päev, hingedeaeg, Soome Vabariigi aastapäev, advendiaeg ja jõulupidu, Kalevalapäev, vastlapäev, leinapäev, urbepäev e palmipuudepüha, lihavõtted, emadepäev.

Õppekeeled on soome ja eesti keel. Kool on loodud ennekõike ingerisoome ja soome päritolu lastele, kuid oodatud on ka ingeri ja soome kultuuri huviliste perede 3–18-aastased lapsed.

Õppetundidele lisaks toimuvad õppepäevad, matkad ja folklooripäevad. Korraldatakse ja külastatakse kontserte ja näitusi ning lastele antakse võimalus olla soomekeelses keskkonnas. Lapsed esinevad ka suvisel Ingerisoomlaste laulu- ja tantsupeol.