MTÜ Haridus-Kirjastuslik Kultuurikeskus Zlata

Pühapäevakool ZLATA

Kool asutati aastal 2010.

Õppekava:

  • rahvakunst ja -käsitöö – ajalugu, seos rahvakultuuri ja ajalooga, rahvusliku maali tegemise õpetamine;
  • folkloor, etnokultuur – traditsioonide tundmaõppimine, „Loo muinasjutt“ - rahvakultuuri tunnid;
  • muusika – rahvalaul, löökpillid, rahvapillid;
  • näitlemine ja nukuteater – läbi teatri lätete juurde;
  • juurte otsimine, tundmaõppimine – sugulaste ajaloo ja elulugude uurimine, sugupuu koostamine.