Ukraina Kultuurikeskus

Kloostrikunstide Kool LABORA

Ukraina Kultuurikeskuse pühapäevakool asutati 2007. aastal. Nimi on aastate lõikes muutunud, aga eesmärgid ja õppekava on jäänud samaks.

Pühapäevakooli eesmärk on pakkuda Ukraina päritolu lastele kohta, kus nad saaksid tegutseda neile omases kultuurikeskkonnas, praktiseerida ukraina keelt ja kombeid ning tugevdada oma identiteeti.

Ukraina Kultuurikeskus on välja töötanud ukraina kultuuripärandit edasi kandva ja tänases päevas loomingulist arengut võimaldava rahvusliku kooli õppekava. Koolis õpetatakse ukraina keelt, rahvuslikku kultuuri ning religiooni, nägema erinevate rahvuskultuuride omavahelisi ajaloolisi seoseid ja tänapäevases maailmas ununevaid käsitööoskusi.

Ukraina keele õppimine annab võimaluse taaselustada kaduvat emakeele oskust või alustada ukraina keele õpet algtasemelt. Ukraina kultuuri ja ajaloo õpe annab võimaluse rahvuslike juurte paremaks mõistmiseks nii ajaloolises kui ka isiklikus kontekstis. Eesti kultuuri õpe on oluline mõistmaks kohalikku ajalugu ja kultuuri. Mitmekülgne õpe aitab paremini tunnetada eri kultuuride omavahelisi seoseid ja märgata nende erisusi. Sarnasuste ja erisuste märkamine ja analüüsimine toetab õpilaste identiteedi arengut ning aitab neil leida oma kohta maailmas. Üks eesti-ukraina segaperest pärit 5-aastane tüdruk teatas pärast pühapäevakooli tundi otsustavalt, et kui ta suureks saab, läheb ta Ukrainasse ja leiab endale sealt hea abikaasa – täpselt nagu tema ema.

Kooli programmi mitmekesistamiseks korraldame õpilastele traditsioonilise jõuluõhtu ja lihavõttepühad.

Õppetöös kasutatavad mitteformaalse hariduse võtted muudavad kooli atmosfääri koduseks ja turvaliseks, mistõttu tullakse siia meelsasti tagasi.