Kultuurhariduslik Selts Vene Pühapäevakool

Tallinna Vene Kultuuri Pühapäevakool

Kool asutati 2005. aastal.

Õppekava „Vene kultuur“ raames tutvuvad noored vanuses 14-18 aastat oma esivanemate maa, kultuuri ja traditsioonidega sellistes ainetes nagu vene kultuuri ajalugu, retoorika ja vene kultuurimälestised Eestis.

Koolis õpivad noored ilukõnet, maitsevad vene rahvusroogi. Iga koolituse läbinud noor saab sertifikaadi, mis tõendab õppekava omandamist. Kursus on õppuritele tasuta.

Koolitus on eriti kasulik eesti koolide (8.–12. klasside) õpilastele, kelle emakeeleks on vene keel.

Vene kultuuri kursuse raames viib kool oma õpilasi ekskursioonidele, külastades kuulsaid muuseume, pühamuid ja kunstigaleriisid. Põnevaid tunde viivad läbi Eesti tuntud kultuuritegelased. Erinevatel aegadel on koolis loenguid pidanud Kadrioru Kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre, Tallinna Ülikooli Kunstiinstituudi direktor Orest Kormašov, kunstiteadlane Jüri Kuuskemaa ja Vene Teatri näitleja Tatjana Manevskaja.

Lisaks muule on õppekavas ka selline aine nagu ilukõne (retoorika). Eesti õppekeelega koolis õppivate vene noorte jaoks on väga oluline säilitada ja arendada oskust suhelda ja väljendada ennast emakeeles. Ilukõnetunnis saavad õppurid arendada emakeelt, võisteldes omavahel erinevatel treeningutel. Siin nad kuulevad ilusat kõneviisi ning õpivad seda väärtustama. Koolis õpivad õpilased väljendama oma mõtteid selgelt ja veenvalt, treenivad häält ja diktsiooni, harjutavad kõnetempot ja -intonatsiooni, kehakeelt ja avaliku esinemise oskust ning seeläbi saavad lahti hirmudest, mis võivad tekkida nii avaliku esinemise ajal kui ka klassis tahvli ees.

Õpilased on osalenud edukalt vene keele olümpiaadil.

Tunnid toimuvad vanalinnas, Raekoja platsil teisipäeviti, õhtusel ajal.