MTÜ Rusalia

MTÜ RusaliaMTÜ Rusalia tegevus on suunatud Peipsiääre valla lastele.
 

• Rusalia Lastekoor esitab vanausuliste vaimulikke värsse ja rahvalaule, et aidata kaasa vanausuliste laulukultuuripärandi säilimisele. Lastekoor esineb Kolkja kooli, lasteaia ja rahvamaja üritustel, mis võimaldab lastel esinemiskogemuse saamise kõrval tutvustada traditsioonilisi laule laiemale publikule.

•MTÜ Rusalia korraldab Kolkja külas igal aastal vanausuliste kõige tähtsama püha - Ülestõusmispüha -tähistamist.

• MTÜ Rusalia viib läbi laste loometöökoda „Väike käsitöömeister“.