Pealkiri:
Mitmekultuurilise kooli, rahvuskultuurilise identiteedi ning kodanikukasvatuse reglementeeritus Eesti riiklikes dokumentides. Loend
Autor:
Siim Krusell
Aasta:
2002
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
kodanikukasvatus mitmekultuurilisus rahvuskultuuriline identiteet uuring 
Manus:
109_115.pdf

Loend annab ülevaate sellest, kas, kuidas ja kuivõrd on erinevates dokumentides defineeritud mõisteid mitmekultuuriline kool, rahvuskultuuriline identiteet ja kodanikukasvatus ning reglementeeritud nendega seonduvat. Eraldi on välja toodud mõistete käsitlemine normatiivaktides (seadused, määrused) ning programmides, kontseptsioonides ja arengukavades.