Mitmekultuurilise kooli, rahvuskultuurilise identiteedi ning kodanikukasvatuse reglementeeritus Eesti riiklikes dokumentides. Loend

Автор:
Siim Krusell
Год:
2002
Released:
Tallinn
Ключевые слова:
kodanikukasvatus, mitmekultuurilisus, rahvuskultuuriline identiteet, uuring
Файл:
109_115.pdf276.63 KB
Description

Loend annab ülevaate sellest, kas, kuidas ja kuivõrd on erinevates dokumentides defineeritud mõisteid mitmekultuuriline kool, rahvuskultuuriline identiteet ja kodanikukasvatus ning reglementeeritud nendega seonduvat. Eraldi on välja toodud mõistete käsitlemine normatiivaktides (seadused, määrused) ning programmides, kontseptsioonides ja arengukavades.