Mitmekultuurilise kooli, rahvuskultuurilise identiteedi ning kodanikukasvatuse reglementeeritus Eesti riiklikes dokumentides. Analüüs

Autor:
Siim Krusell
Aasta:
2002
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
kodanikukasvatus, mitmekultuurilisus, rahvuskultuuriline identiteet, uuring
Manus:
110_116.pdf87.29 KB
Description

Analüüs tutvustab mitmekultuurilise kooli, rahvuskultuurilise identiteedi ning kodanikukasvatuse valdkonda puudutavat Eesti seadusaktides, haridusalastes rakendusaktides, programmides, arengukavades ja kontseptsioonides.