Mitmekultuurilise kooli, rahvuskultuurilise identiteedi ning kodanikukasvatuse reglementeeritus Eesti riiklikes dokumentides. Analüüs

Автор:
Siim Krusell
Год:
2002
Released:
Tallinn
Ключевые слова:
kodanikukasvatus, mitmekultuurilisus, rahvuskultuuriline identiteet, uuring
Файл:
110_116.pdf87.29 KB
Description

Analüüs tutvustab mitmekultuurilise kooli, rahvuskultuurilise identiteedi ning kodanikukasvatuse valdkonda puudutavat Eesti seadusaktides, haridusalastes rakendusaktides, programmides, arengukavades ja kontseptsioonides.