MAI 2015

Mai alguses avaneb taotlusvoor eesti keele ja kultuuri õppe läbiviimiseks peredes ning projektilaagrites
MISA toetab projekte ühise riigiidentiteedi arendamiseks Eestis
Käivad ettevalmistused Ida-Virumaa õpetajate eesti keele tasemekoolituste läbiviimiseks
Narvas toimus kultuurilise lõimumise seminar
Maikuus toimub mitmeid Ukraina loomingut turvustavaid üritusi

Mai alguses avaneb taotlusvoor eesti keele ja kultuuri õppe läbiviimiseks peredes ning projektilaagrites

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) ootab taotlusi eesti keele ja kultuuri õppe korraldamiseks projektlaagrites ning peredes 7-19 aastastele noortele.

„Käesoleval suvel ja sügisel  soovime pakkuda vähemalt 20 noorele keeleõppe praktikat eestikeelsetes peredes. MISA kogemusele tuginedes tean, et perekeskse keele- ja kultuuriõppe vastu tuntakse alati erilist huvi ning nõudlus on olnud suur,“ kommenteeris MISA arenduskeskuse valdkonnajuht Jana Tondi. „Lisaks igapäevakeele praktikale, ühistele koostegevustele, leiavad noored pereliikmed sagedasti ka hea omavahelise klapi ja sõpruse, kus tihti suheldakse üksteisega meelsasti ka peale koosveedetud nädalat,“ tõdes Tondi.

„Samuti  saab esitleda taotlusi eesti keele- ja kultuuriõppe korraldamiseks 6-päevastes projektilaagrites vähemalt 20 noorele. Eesmärgiks on, et laagriprogramm pakuks osalejatele mitteformaalse eesti keele õpet toetavaid kasulikku ja huvitavaid tegevusi - võimalust tegeleda, kas spordi, kusti, kultuuri või käsitööliste tegevustega,“  lisas ta.

Projekti tegevused on suunatud 7–19 aastastele noortele eesti keele mitteformaalses õhkkonnas praktiseerimiseks. Konkursi eelarve on 20 221  eurot ja projektide esitamise tähtaeg on 25. mai 2015. Kõiki huvilisi oodatakse 18. mail konkursi infopäevale, mis toimub  MISA  ruumides (Lõõtsa 2a, 8. korrus, Tallinn) kell 11:00 – 13:00. Infopäevale palume eelnevalt registreerida aadressil [email protected].

Lisainfot konkursi tingimuste ja vajaliku dokumentatsiooni kohta leiab MISA koduleheküljelt.
Projektikonkursi läbiviimist toetatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.

Konkursi kontaktisik: Jana Tondi, tel 659 9069, e-post: [email protected].

MISA toetab projekte ühise riigiidentiteedi arendamiseks Eestis

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja projektikonkursi  ”Ühise riigiidentiteedi arendamine ning Eesti kodakondsuse ja inimõiguste väärtustamine“.

“Konkursile ootame projekte, mis aitavad kaasa ühise riigiidentiteedi kujunemisele, Eesti kodakondsuse väärtustamisele, inimõiguste tunnustamisele ning mis toetavad eri rahvusest ja erineva suhtluskeelega inimeste võrdset kohtlemist ja selle teadvustamist. Toetame näiteks projekte, mis edendavad  võrdse kohtlemisega tegelevate organisatsioonide vahelist koostöövõrgustikku ning koostöötegevusi, mis aitavad kaasa Eestis elavate eesti ja muu emakeelega noorte ja täiskasvanute lõimumisele,“ selgitas rakenduskeskuse koordinaator Liilika Raudhein.


“Projektide raames ootame taotlejatelt lõimumist toetavate dialoogiplatvormide, koolituste, konverentside, ümarlaudade vms üritustesarjade või ka analüüside ja uuringute läbiviimist,” lisas Raudhein.

Projektikonkursil ”Ühise riigiidentiteedi arendamine ning Eesti kodakondsuse ja inimõiguste väärtustamine“ saavad toetust taotleda Eestis registreeritud juriidilised isikud. Konkursi eelarve on kokku 21 500 eurot. Projektide esitamise tähtaeg on 19. mai 2015.


Taotlemisest huvitatutele toimub 12. mail kell 11.00 MISA ruumides (Lõõtsa 2a, Tallinn) infopäev, kus tutvustatakse põhjalikumalt projektikonkursi tingimusi. Infopäeval osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida e-posti aadressil [email protected]. Konkursijuhendi ja tingimustega saab tutvuda MISA koduleheküljel.Projektikonkurssi rahastatakse Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest.

Lisainfo: Liilika Raudhein, MISA rakenduskeskuse koordinaator, tel. +372 659 9841, e-post: [email protected].

Käivad ettevalmistused Ida-Virumaa õpetajate eesti keele tasemekoolituste läbiviimiseks

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) on korraldamas Ida-Virumaal 195-le õpetajale B2 ja C1 taseme keelekoolitused, ajavahemikus august 2015. - märts 2016.

„Lähtuvalt sihtrühma jätkuvast vajadusest on MISA koos Haridus ja Teadusministeeriumi ning Keeleinspektsiooniga otsinud võimalusi õpetajate eesti keele oskuse parandamiseks. Meil on heameel, et plaanid teostuvad. Nimelt Haridus ja Teadusministeerium on saanud vahendeid, et toetada sel aastal 195 Ida-Virumaa koolieelsete lasteasutuste õpetajate, üldhariduskoolide ja kutsekoolide õpetajate eesti keele õppimist,“ selgitab Jana Tondi, MISA arenduskeskuse valdkonnajuht. „Käesoleval hetkel on toimumas nõupidamised Narvas ja Jõhvis, et kaardistada  sihtrühma soovid ja vajadused ning alustada peatselt juba ka rühmade komplekteerimisega,“ lisas Tondi.

Keeleõpe korraldatakse 15 grupis. Tunnid hakkavad toimuvad 2 korda nädalas. Lisaks hakkaksid 2 korda kuus olema, kuni 6-tunnised intensiivõppe päevad. Eesti keele kursuse eel ja järel sooritatakse test. Koolituse toimumise perioodil antakse ka tasemeeksam (novembris 2015 ja veebruaris 2016).

Keeleõpe koolieelsete lasteasutuste õpetajatele viiakse läbi Narvas 3, Sillamäel 1 ja Kohtla-Järvel 2 grupis.  Üldhariduskoolide õpetajatele toimub õppetöö Narvas 3, Sillamäel 1, Jõhvis 1 ja Kohtla-Järvel 1 keelerühmas. Kutsekoolide õpetajate keeleõpperühmi saab olema Narvas 1, Sillamäel 1 ja Jõhvis 1.

Eesmärgiks on, et 2016. aasta kevadeks oleksid kuni 80% ehk 156 keeleõppe läbinud õpetajat sooritanud eesti keele tasemeeksami. Keeleõppe teenuse pakkuja leidmiseks korraldab MISA hanke maikuus.  Juunikuus on plaanis läbi viia koolitajate koolitused. MISA ise vastutab nii sobilike  ruumide leidmise, toitlustuse organiseerimise kui ka  koolitajate eest.
Eesti keele tasemekoolitusi rahastab Haridus ja Teadusministeerium riigieelarve vahendistest.

Lisainfo:
Jana Tondi
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Arenduskeskuse valdkonnajuht
E-post: [email protected]
Tel. 6 599 069

Narvas toimus kultuurilise lõimumise seminar

21. aprillil toimus Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) nõustamiskeskuse Narva Kerese keskuses asuvas ruumis kultuurilise lõimumise seminar. Üritusel tutvustati ESF programmi tegevusi, MISA tänaseid tegevusvaldkondi ja ning arutleti üheskoos parimate praktikate üle.

Kultuurilise lõimumise seminari päeva avas Narva linnapea Eduard East, kes innustas kohaletulijaid teema peale enam mõtlema ning kohalike probleemidest kaasa rääkima. MISA juhataja Dmitri Burnašev tutvustas lähemalt sihtasutuse uuenenud struktuuri ja kasvavat võimekust ning jagas ühtlasi ka mõtteid  Eesti ühiskonna tänase võimekuse kohta lõimimisteemadega tegelemisel.

MISA Keelise ja kultuurilise lõimumise valdkonnajuht Jana Tondi rääkis lähemalt MISA käesoleva aasta keelelise ja kultuurilise kümbluse peamistest ESF programmilistest tegevustest ning viis ühtlasi läbi ka mõttetalgu, et uurida kohalike nägemust, milliste tegevuste osas on täna mitteformaalse keeleõppe praktiseerimisel kõige enam vajaka.

Päeva teises pooles tutvustas MISA nõustamisteenust – selle vajadust, sisu ja olemasolevaid ning tulevasi teenuseid MISA nõustamiskeskuse vanemnõustaja Kätlin Kõverik. Samuti palus ta seminaril viibijatel jagada oma nõu, milliste nõustamisteenuste vastu võiks kohalike seas enam huvi ja vajadust olla.

Seminarist võttis osa oli SA Archimedes Noorteagentuuri esindaja Evelin Koppel, kes rääkis sel aastal käivitunud pilootprojektist “Noortekohtumised”, mille eesmärk on soodustada Eestis elavate 11-16-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut.

MISA meedia valdkonnajuht Natalja Kitam jagas päeva lõppedes infot 2015. aasta olulisemate lõimumisvaldkonna meedia- ja koostöötegevuste kohta. Ning pakkus ka kohalolijatele praktilisi näpunäiteid meediaga suhtlemisel.

Ürituse võttis kokku Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Aleksandr Aidarov. Ta tõi välja aruteludes kõlama jäänud huvitavamad ettepanekud, nagu tandemõppe võimalused, mitteformaalsed keele- ja kultuurikümblusklubid täiskasvanutele ning keeleõpet toetavate huvipõhiste ringide ja koostöötegevuste loomine noortele, mille vastu on kohalike seas vajadus ning huvi.

Seminar toimus ESF programmi ”Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse „Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine“ keeleline ja kultuuriline kümblus alategevuse raames.

Maikuus toimub mitmeid Ukraina loomingut turvustavaid üritusi

Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis korraldab koostöös oma liikmetega maikuus mitu üritust, mis pakuvad kõigile soovijatele võimalust tutvuda Ukraina kollektiivide loominguga.

16. mail kutsub Ukraina kultuuriharidusühing Prosvita kõiki juubelikontserdile, mis toimub Tallinna Mustamäe linnaosas asuvas kultuurikeskuses Kaja. Ürituse sissepääs on tasuta.

29.–31. mail ootab Ukraina Organisatsioonide Assotsiatsioon Eestis kõiki lapsi ja noori Tallinnasse rahvusvahelisele laste ja noorte loomingu festivalile „Ukraina lilled 2015“. Sel aastal täitub festivalil juba 15. tegutsemisaasta. Korraldajad ootavad festivalile nii osalema kui ka kaasa elama, kuidas lapsed kehastuvad laval kunstnikeks, Ukraina tuntud teoste kangelasteks,  meisterdavad Ukraina rahvusnukke motankasid ning näitavad vaatajatele oma kunstiloomingut.

Kõik kollektiivid, kelle repertuaaris on ukraina rahvuslikku loomingut, on teretulnud seda esitama. Registreeruda saab kuni 20. maini 2015 e-posti aadressil [email protected].

Rahvusvahelise laste ja noorte loomingu festival „Ukraina õied 2015“ ajakava:

29. mai 2015

 • 13.30 – Festivali pidulik avamine
Toimumiskoht: Tallinna Mustjõe Gümnaasium, Paldiski mnt 83, Tallinn. Sissepääs on tasuta.

30. mai 2015

 • 11.00–12.00 – Laulu meistriklass

 • 12.30–13.30 – Ukraina rahvusnuku motanka valmistamise õpituba

Toimumiskoht: Tallinna Mustjõe Gümnaasium, Paldiski mnt 83, Tallinn. Sissepääs on tasuta.

 • 18.00 – Galakontsert

Toimumiskoht: Kultuurikeskus Lindakivi, Koorti 22, Tаllinn. Sissepääs on tasuta.

Lisateave: Vladimir Palamar, tel +372 6 006 768, e-post:  [email protected], koduleht: http://www.uoae.ee/.
MISA arenduskeskuse valdkonnajuht Kristina Pirgop, tel. +372 6 599 024, e-post:  [email protected].