Loon endale õppijana ise tee erialakeele juurde

Autor:
Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar
Publisher:
MISA
Aasta:
2013
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
ISBN 978-9949-517-09-1 (pdf)
Võtmesõnad:
õppematerjal, eesti keele õpe, kõrgharidus, kõrgtase, sotsiaaltöö, sõnaraamat, Euroopa Sotsiaalfond
Manus:
292_Eesti-vene_sotsiaaltoo_terminivara_PDF.pdf779.46 KB
Description

Eesti-vene sotsiaaltöö terminivara loodi eesti keele täiendava kursuse raames Tallinna Ülikooli Peadagoogilises Seminaris. Kursusel arendasid üliõpilased oma eestikeelse erialakeele oskust sotsiaaltöö valdkonnas töötamiseks. Üliõpilased omandasid vajalikud erialase eesti keele põhimõisted ja koostasid erialakeele põhimõistete terminivara koos venekeelsete vastetega.

Terminivara ülesehitus on lihtne ja kasutajasõbralik. Põhisõna on esitatud rasvases trükis, tõlkevasted harilikus kirjas. Tähenduselt lähemad vasted on eristatud komaga, näited on välja toodud kursiivis.

 Terminivara valmis Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ raames.