<dt>Заголовок: </dt><dd> Loon endale õppijana ise tee erialakeele juurde</dd>
Заголовок:
Loon endale õppijana ise tee erialakeele juurde
Автор:
Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar
Publisher:
MISA
Год:
2013
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
ISBN 978-9949-517-09-1 (pdf)
Ключевые слова:
учебные материалы обучение эстонскому языку высшее образование выщий уровень социальная работа словарь Европейский социальный фонд 
Файл:
292_Eesti-vene_sotsiaaltoo_terminivara_PDF.pdf

Eesti-vene sotsiaaltöö terminivara loodi eesti keele täiendava kursuse raames Tallinna Ülikooli Peadagoogilises Seminaris. Kursusel arendasid üliõpilased oma eestikeelse erialakeele oskust sotsiaaltöö valdkonnas töötamiseks. Üliõpilased omandasid vajalikud erialase eesti keele põhimõisted ja koostasid erialakeele põhimõistete terminivara koos venekeelsete vastetega.

Terminivara ülesehitus on lihtne ja kasutajasõbralik. Põhisõna on esitatud rasvases trükis, tõlkevasted harilikus kirjas. Tähenduselt lähemad vasted on eristatud komaga, näited on välja toodud kursiivis.

 Terminivara valmis Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ raames.