<dt>Pealkiri: </dt><dd> „Lõimumisvaldkonna sotsiaalsete gruppide uuring“ Uuringu raport</dd>
Pealkiri:
„Lõimumisvaldkonna sotsiaalsete gruppide uuring“ Uuringu raport
Autor:
Jüri Kruusvall, Jelena Helemäe, Maaris Raudsepp, Tanel Vallimäe,Marianna Drozdova, Aida Hatšaturjan, Triin Roosalu, Margarita Kazjulja, Kristina Lindemann, Marti Taru, Aivar Joorik ja Tea Pohl
Publisher:
Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Aasta:
2013
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-29-124-3
Võtmesõnad:
uuring lõimumine lõimumiskava 
Manus:
289_uuringu_raport.pdf

Lõimumisvaldkonna sotsiaalsete gruppide uuringu eesmärk on analüüsida Euroopa kolmandate riikide kodanike ja teiste, seni väheuuritud lõimumispoliitika siht- ja sidusrühmade kogemusi, vajadusi, ootusi ja võimalusi lõimumisprotsessis. Sihtrühmade  kirjeldamiseks ja nende vajaduste väljaselgitamiseks on uuringus kasutatud nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid meetodeid.