„Lõimumisvaldkonna sotsiaalsete gruppide uuring“ Uuringu raport

Author:
Jüri Kruusvall, Jelena Helemäe, Maaris Raudsepp, Tanel Vallimäe,Marianna Drozdova, Aida Hatšaturjan, Triin Roosalu, Margarita Kazjulja, Kristina Lindemann, Marti Taru, Aivar Joorik ja Tea Pohl
Publisher:
Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Year:
2013
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-29-124-3
Keywords:
uuring, lõimumine, lõimumiskava
File:
289_uuringu_raport.pdf1.12 MB