Kutse lõimumisvaldkonna arnedus- ja meediastipendiumi üleandmisele

Lugupeetud ajakirjanikud,

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) ning Kultuuriministeerium ootavad teid 29. novembril kell 15:45 Estonia teatri Valgesse saali lõimumisvaldkonna arendus- ja meediastipendiumide pidulikule üleandmisele.

Stipendiumide eesmärk on väärtustada lõimumisvaldkonna arendamist ning tunnustada neid organisatsioone ja inimesi, kes on erinevatest rahvustest inimeste elu ja olukorda parandanud ning kajastanud, tehes seda uuenduslikult ja mitmekülgset. Arendusstipendiumide puhul on rõhk Eestis elavate erinevate rahvuste kultuuride tutvustamisel ja kultuuritraditsioonide säilitamisel ning lõimumist toetavatel ühistegevustel.

Lisaks antakse Estonia teatris üle ka meediastipendium ajakirjanikule või meediakanalile, mis on panustanud kultuuridevahelise mõistmise ning sallivuse väärtustamisesse ning kajastanud mitmekülgselt lõimumistemaatikat meedias.

Stipendiumid annavad üle MISA juhataja Tatjana Muravjova ning Kultuuriministeeriumi asekantsler Anne-Ly Reimaa.

Arendus- ja meediastipendiume antakse Kultuuriministeeriumi toel välja alates 1999. aastast.

Lisainfo:
Kristi Anniste
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator
Tel 659 9062
E-post [email protected]
www.meis.ee