Kutse lõimumisvaldkonna arnedus- ja meediastipendiumi üleandmisele