Kohaliku omavalitsuse muukeelse elanikkonna integratsiooni meetmed ja mõõdikud

Autor:
Liis Kasemets, Ülle Kurvits
Publisher:
MindPark
Aasta:
2005
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9949-10-948-5
Võtmesõnad:
kohalik omavalitsus, uuring, teatmik
Manus:
93_99.pdf941.29 KB
Description

Teatmik keskendub integratsiooni meetmetele ja mõõdikutele kohalikul tasandil. Omavalitsus on võimutasanditest inimestele lähim, mistõttu peituvad integratsiooniprotsessi olulisimad ressursid - kontakt kogukonnaga ja kohaliku konteksti tunnetus - just omavalitsuse tasandil.

Teatmikkusse on ulatusliku välisuuringu põhjal koondatud analüüs riikides kasutatavatest peamistest integratsioonimeetmest ning erinevate valitsemistasandite ülesannetest.