<dt>Заголовок: </dt><dd> Kohaliku omavalitsuse muukeelse elanikkonna integratsiooni meetmed ja mõõdikud</dd>
Заголовок:
Kohaliku omavalitsuse muukeelse elanikkonna integratsiooni meetmed ja mõõdikud
Автор:
Liis Kasemets, Ülle Kurvits
Publisher:
MindPark
Год:
2005
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9949-10-948-5
Ключевые слова:
местное самоуправление исследование справочник 
Файл:
93_99.pdf

Teatmik keskendub integratsiooni meetmetele ja mõõdikutele kohalikul tasandil. Omavalitsus on võimutasanditest inimestele lähim, mistõttu peituvad integratsiooniprotsessi olulisimad ressursid - kontakt kogukonnaga ja kohaliku konteksti tunnetus - just omavalitsuse tasandil.

Teatmikkusse on ulatusliku välisuuringu põhjal koondatud analüüs riikides kasutatavatest peamistest integratsioonimeetmest ning erinevate valitsemistasandite ülesannetest.