KKK: eesti keele kursused ja muud õppevõimalused

Renee Altrov

 

Milliseid keeleõppevõimalusi pakub Integratsiooni Sihtasutus? 

Pakume eesti keele kursusi täiskasvanutele (alates 18. eluaastast) tasemetel A1, A2 ja B1. Eesti keele kursusi pakuvad eesti keele majad ja Integratsiooni Sihtasutuse partnerid ehk keeltekoolid. 

Alates jaanuarist 2024 on eesti keele õppe maht tasemest A1 kuni tasemeni B1 kokku 500 akadeemilist tundi. Kursuste juhendatud õppemahud keeletasemete kaupa on järgmised: tase A1 – 100 akadeemilist tundi, tase A2 – 150 akadeemilist tundi, tase B1 jaguneb kaheks – tase B1.1 120 akadeemilist tundi ja tase B1.2 130 akadeemilist tundi. Keeleõppesse registreerumisega kaasneb kohustus tundides osaleda ja õppida ning teha iseseisev töö, näiteks -  kodutöö või täiendav keeleõpe Keelekliki või Keeletee kaudu. Iseseisev töö on juhendamata õpe ja on erinevatel keeletasemetel erineva mahuga: A1- ja A2-tasemel mõlema taseme kohta 50 isesesivat akadeemilist tundi ning B1.1- ja B1.2-tasemel mõlema tasemekursuse kohta 40 akad tundi keeleõpet. 

Keelekursuste mahu suurendamine on vastavuses Euroopa keeleõppe raamdokumendiga ja kohanemisprogrammi määrusega. Kursuste muudatuste vajadus tuleneb sihtasutuse soovist tagada õppijatele parim keeleõpe nii sisu ja mahu kui ka tulemuste poolest. 

Nimelt on eesti keele kursuse tasemel B1.2 lisamine olnud oluline B1 ja B1.1 kursuse edukatele lõpetajatele, sest see pakub võimalust tasemel B1 teadmisi süvendatult omandada. Täiendav eesti keele kursus tasemel B1.2 võimaldab õppijatel veelgi paremini keelt selgeks saada. Seega on see edukate õppijate jaoks oluline samm nende keeleõppeteekonnal, mis omakorda suurendab ühiskonnas toimetulekut ning on oluline tugi nende aktiivseks kaasalöömiseks ühiskonnaelus ja lõimumisel laiemalt. Samuti on keelekursuste mahtude muutmine seotud õppijale mugavama liikumise tagamisega tema keeleõppeteekonnal ühelt keelekursuselt teisele, olenemata tema staatusest, juhul kui see muutub. 

Kes saab nendele eesti keele kursustele registreeruda?

Tasuta eesti keele kursustele saavad registreeruda täiskasvanud Eesti elanikud, kellel on olemas Eesti isikukood. Eelisjärjekorras on jätkukursuse soovijad ehk eelmise kursuse edukad lõpetajad, seejärel üldise järjekorra alusel nõustamise läbinud inimesed, kelle andmed on iseteeninduses kättesaadavad ja korrektsed. Sihtasutuse klienditeenindajad teevad ühekordse pakkumuse eelpool kirjeldatud tingimuste alusel. Iga keeleõppija peab peale pakkumuse saamist iseseisvalt pakkumusekutse kursusele iseteeninduses kinnitama. Juhul, kui pakkumust kursusele ei kinnitata nõutud aja jooksul, siis see aegub ja õppekohta pakutakse järgmisele soovijale. 

Millal ja kuidas on võimalik keeleõppesse registreeruda?

Tasuta eesti keele kursustele tasemetel A1, A2, B1.1–B1.2 ja erikursustele saab registreeruda üldjuhul kahel korral aastas (jaanuaris ja augustis) Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduses.  Kindlat kuupäeva ja kellaaega ei ole, sest õppeks pakutavaid uusi teenuseid disainitakse jooksvalt juurde ning iseteeninduses pakutavate teenuste valik täieneb pidevalt. Pakkumuste abil täitmata jäänud õppekohad (nn vabad õppekohad grupis) avalikustatakse hiljemalt nädal aega enne keeleõppe algust sihtasutuse iseteeninduses ja   keelehuvilisel tuleb ise sobivale kursusele registreeruda. Seetõttu soovitame huvilistel aeg-ajalt tutvuda uute võimalustega iseteeninduses või saada infot nõustamiskeskusest ja jälgida sotsiaalmeedia postitusi Facebookis, kus me aeg-ajalt erinevatest keeleõppevõimalustest infot jagame. Registreerumiseks palume siseneda Integratsiooni Sihtasutuse iseteenindusse. Juulikuus me uusi teenuseid üldjuhul registreerimiseks ei ava.   

Mida peaksin tegema, kui juhtub, et ma ei saa osaleda kursusel, millele registreerusin? 

Kursusest loobuda ja selle katkestada saab keeleõppija kuni päev enne kursuse algust. Siis saab veel keegi end vabanenud õppekohale registreerida – kas iseseisvalt või klienditeenindaja abil. 

Kust saab infot algavate kursuste kohta?

Seda leiab iseteenindusest, vahelehelt „Minu teenused“, teenuste (keelekursus/erikursus) otsingu kaudu. Sulle avaneb kursust valides kursuse toimumise ajakava ning kursuse lühikirjelduses õpetaja ja keeltekooli nimi ning koolitaja e-posti aadress. Täpsemat infot kursuse sisu kohta saad koolitaja käest, kelle kontaktid on iseteeninduses konkreetse kursuse sisukirjelduse juures. 

Kuidas otsida keelekursust iseteeninduses?

Keelekursusi ja erikursusi saab iseteeninduses valida kursuse alguse aja kuude lõikes (nt alates 01.01 või 01.08), keeletaseme ja toimumise koha järgi. 

Mida peaksin tegema, kui juhtub, et ma ei saa osaleda kursusel, millele registreerusin? 

Kursusest loobuda ja selle katkestada saab keeleõppija kuni päev enne kursuse algust. Siis saab veel keegi end vabanenud õppekohale registreerida – kas iseseisvalt või klienditeenindaja abil. 

Missuguseid eesti keele õppe võimalusi Integratsiooni Sihtasutus veel pakub?

Lisaks keelekursustele pakume erinevaid keeleõpet toetavad tegevusi, nt erikursused, keelepraktika, keeleklubid ja -kohvikud, haridusprogrammid ning õppekäigud, kus saab eesti keelt õppida ja harjutada. 

Erikursused toetavad keeleõpet tasemetel A1–B1 ning nende kohta saab täpsemalt lugeda kursuse lühikirjeldusest iseteeninduses

Keelekohvikud on mõeldud eesti keele õppijatele alates tasemest A2. Kohvik pakub tuge eesti keele õppimisel ja harjutamisel enne keelekursusele minekut või teadmiste kinnitamisel peale selle läbimist. Kohtumistel saad koos kaaslastega vabamas õhkkonnas igapäevastel teemadel suhelda. Uued kohvikud planeerime avada hiljemalt aasta teises pooles. 

Keele ja kultuuri tundmise klubidesse on oodatud need eesti keele õppijad, kes räägivad seda tasemetel B1, B2 või C1. Klubi julgustab eesti keeles vabalt rääkima ja seda edasi õppima, kuna kohtumised pakuvad lisaks keeleõppele ka praktikat keelekeskkonnas, sh ühistegevuste, näiteks õpitubades või õppekäikudel osalemise kaudu. Uued klubid planeerime avada aasta teises pooles. 

Haridusprogrammid sobivad samuti keeleõppeks, sest neis saab õppida süvendatult kuulamist, rääkimist ja lugemist ning saada teadmisi Eesti kultuuririkkusest (nt kunst, arhitektuur, loodus, ühiskond, ajalugu, keel, kultuur). Haridusprogrammidesse saab registreeruda iseteeninduse kaudu alates veebruarist. 

Keelehuvilistele iseseisvaks õppeks loodud materjalid on koondatud meie sihtasutuse veebilehele, sh näiteks Eesti keele e-kursus https://www.keeleklikk.ee/

Kust leiab keeleõpet toetavate tegevuste kohta rohkem infot?

Info on kättesaadav meie sihtasutuse veebilehe kalendris ning registreerimine tegevustele toimub iseteeninduse kaudu. 

Samuti korraldame ja suuname keeleõppijaid eraldi nendele keelekursustele, mis on mõeldud Eesti kodakondsuse taotlejatele ja mille kursuste kestvuse aeg erineb tavakursuste omast (kogumaht 500 akadeemilist tundi), uussisserändajatele (ajutise või rahvusvahelise kaitse saajad ja tavarände alusel Eestis viibivad välismaalased).   

Miks ei vii Integratsiooni Sihtasutus enam läbi avalikku registreerumist? 

Soovime igale keeleõppijale pakkuda talle sobivat keeleõpet ja suunata teda just talle sobivale keeleõppekursusele. Selleks palume läbida tasuta nõustamise, sest just nõustajad oskavad hinnata iga inimese keeleõppevajadusi ning soovitada igaühele sobivaimat lahendust keeleõppeks. Vabade kohtade olemasolul suunatakse nõustamise läbinu registreerimiskeskkonda iseteeninduses või lehel settleinestonia.ee, kus keelehuviline saab iseseisvalt endale sobiva toimumise aja ja koha järgi valida keeleõppeks koha ning end sellele registreerida. Edasi suhtleb keeleõppija koolitajaga, kes teda keeleõppeteekonnal toetab. 

Nõustamisele registreerimiseks palume võtta ühendust e-posti teel [email protected] või tasuta telefonil 800 9999. Nõustamine on tasuta. 

Iseteenindus on kõigile avatud 24 tundi ööpäevas. Seal saad iseseisvalt ja rahulikult sulle sobival ajal avastada enda jaoks erinevaid eesti keele õppe võimalusi, registreeruda sobivale teenusele (nt kursus, erikursus, keelepraktika, õppekäik, kohvik, klubi ja õpperühma või lisada end teenuse ootejärjekorda ning hoida silma peal oma osalemisel keeleõppes. 

Miks on tehtud just sellised muudatused? Nõustamise ja iseteeninduse abil soovime tagada paremat teenuse kättesaadavust erinevatele sihtrühmadele, sh lihtsustada kliendi keeleõppeteekonda ja tõsta keeleõppe kvaliteeti. Nende muudatuste kaudu pakume õppijate vajadustest ja keeleoskusest lähtuvalt neile sobivat õppevormi vajalikul keeletasemel. 

Kui sa ei ole läbinud nõustamist, siis soovitame seda kindlasti teha. Nõustamisele registreerimiseks palume võtta ühendust e-posti teel [email protected] või tasuta telefonil 800 9999. Nõustamine on tasuta.