Pealkiri:
KARJÄÄRIPLANEERIMINE. I teema: Enese tundmaõppimine. Töölehtede kogumik kutseõppeasutuse õpilasele
Publisher:
MISA
Aasta:
2013
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
õppematerjal kutseharidus Euroopa Sotsiaalfond 
Manus:
271_eesti_I.pdf
23_vene_I.pdf

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti „Kutseõppeasutuste vene õppekeelega õppijatele karjääriõppe teenuse pakkumine“ raames loodud karjääriõppe ainekava I teema „Enese tundmaõppimine“ töölehed on noorele toeks iseenda analüüsimisel, oma eesmärkide, võimete, oskuste, huvide ja väärtuste jm kaardistamisel, et  ta oskaks langetada edasise haridustee ja tööeluga seotud teadlikke otsuseid.