KARJÄÄRIPLANEERIMINE. I teema: Enese tundmaõppimine. Töölehtede kogumik kutseõppeasutuse õpilasele

Publisher:
MISA
Year:
2013
Released:
Tallinn
Keywords:
õppematerjal, kutseharidus, Euroopa Sotsiaalfond
File:
271_eesti_I.pdf3.03 MB, 23_vene_I.pdf3.05 MB