<dt>Pealkiri: </dt><dd> Kaheksa küsimust eesti keele õppe kohta</dd>
Pealkiri:
Kaheksa küsimust eesti keele õppe kohta
Publisher:
MEIS
Aasta:
2006
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
infomaterjal eesti keele õpe alusharidus 
Manus:
41_46.pdf

Eesti keele õpet tutvustav kakskeelne materjal, mis on mõeldud lasteaia õpetajatele ja abiõpetajatele, kes ei ole eesti keele õpetajad. Trükitud paralleeltekstina eesti ja vene keeles.
Eesti keele õppes on rühma- ja abiõpetaja tugi väga oluline. Et keeleõpe on lasteaias, eriti nooremas vanuseastmes, Eestis suhteliselt uus nähtus, võib sellega seoses tekkida mitmeid küsimusi. Kõige paremini saab keeleõppeküsimustes nõu anda iga lasteaia eesti keele õpetaja. Käesolev materjal püüab vastata mõnedele küsimustele ja kõhklustele, mis võivad lasteaiaõpetajatel seoses keeleõppega tekkida.