Kaheksa küsimust eesti keele õppe kohta

Publisher:
MEIS
Year:
2006
Released:
Tallinn
Keywords:
information material, estonian language training, pre-school education
File:
41_46.pdf3.29 MB
Description

Eesti keele õpet tutvustav kakskeelne materjal, mis on mõeldud lasteaia õpetajatele ja abiõpetajatele, kes ei ole eesti keele õpetajad. Trükitud paralleeltekstina eesti ja vene keeles.
Eesti keele õppes on rühma- ja abiõpetaja tugi väga oluline. Et keeleõpe on lasteaias, eriti nooremas vanuseastmes, Eestis suhteliselt uus nähtus, võib sellega seoses tekkida mitmeid küsimusi. Kõige paremini saab keeleõppeküsimustes nõu anda iga lasteaia eesti keele õpetaja. Käesolev materjal püüab vastata mõnedele küsimustele ja kõhklustele, mis võivad lasteaiaõpetajatel seoses keeleõppega tekkida.

 

Двуязычный материал, знакомящий с обучением эстонскому языку, адресован, прежде всего, учителям детских садов и учителям-ассистентам, не являющимся учителями эстонского языка. Материал издан параллельно на русском и эстонском языках.

В обучении эстонскому языку очень важна поддержка группы и учителя-ассистента. Поскольку обучение эстонскому языку в детском саду, особенно в раннем возрасте, является в Эстонии делом относительно новым, то в связи с этим может возникнуть много вопросов. Лучше всех дать совет в вопросах обучения языку может учитель эстонского языка любого детского сада. Данный материал поможет ответить на некоторые вопросы и развеять сомнения, которые могут возникнуть у учителя в детском саду в связи с обучением детей эстонскому языку.