Jälgi otse lõimumispreemiate üleandmise tseremooniat

4. detsembril kell 14 annavad kultuuriminister Tõnis Lukas ja Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar üle 2019.-2020. aasta lõimumispreemiad. Tseremoonia otseülekannet saab jälgida ERR portaalis aadressil www.err.ee.

Preemiate eesmärk on tunnustada neid, kes on viimase aasta jooksul tegelenud erinevate Eestis esindatud kultuuride tutvustamisega, arendanud erineva emakeelega inimeste koostööd ning aidanud kaasa erinevatel kogukondadel ühist keelt leida.

Preemiad antakse välja neljas kategoorias:

  • aasta kultuuritutvustaja (Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuride tutvustamine Eesti avalikkusele);
  • aasta sillalooja (eesti ja eesti keelest erineva emakeelega elanikele suunatud koostööprojektide elluviimine ning erinevate kogukondade vahel kontaktide ja mõistmise loomine);
  • aasta sõnumikandja (lõimumist toetavate hoiakute kujundamine meedia kaudu);
  • aasta sädeorganisatsioon (lõimumise valdkonnas silmapaistva tegevuse elluviimine).


Lõimumispreemiate fond on 4000 eurot. Igas kategoorias parimaks tunnustatud projekti elluviija saab 1000 euro suuruse preemia.

Integratsiooni Sihtasutus annab välja preemiad lõimumisvaldkonna arendusprojektidele aastast 1999 ning meediaprojektidele aastast 2009. Lõimumisvaldkonna 2019.-2020. aasta preemiate konkursi fondi rahastab Kultuuriministeerium.