Integratsiooni Sihtasutus pälvis märgise „Austame erinevusi“

Austame erinevusi“ on märgis tööandjale, kes peab lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuurist ning kelle sisuline töö mitmekesisuse juhtimisel on eeskujuks ka teistele.

Kati Ambo-Vaher, Integratsiooni Sihtasutuse administratiivdirektor ja üks märgise taotlemise eestvedajatest: „Oma valdkonna kompetentsikeskusena on meil võimalik olla iga kliendi ja koostööpartneri jaoks parim üksnes siis, kui väärtustame asutuse siseselt mitmekesisust ning erinevusi.“

Märgise saamine näitab organisatsiooni pühendumist mitmekesisuse toetamisele ning seeläbi ka parema töökeskkonna ja ühiskonna loomisele. Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti Inimõiguste Keskus ja selle on ellu kutsunud sotsiaalministeerium.

 

Image
Mitmekesisuse märgis 2022 kätteandmine

 

Image
Mitmekesisuse märgis 2022 Tiina Käer

 

Image
Mitmekesisuse märgis 2022

 

 Auhinna võttis vastu Integratsiooni Sihtasutuse personalispetsialist Tiina Käer. Fotod: Raul Mee