Integratsiooni Sihtasutus avas oma klientidele iseteeninduskeskkonna

Integratsiooni Sihtasutus avas veebilehel integratsioon.ee iseteeninduse, mille kaudu saab mugavalt oma keeleõpet planeerida ning ennast ise eesti keele kursustele, keelepraktika üritustele ja muudele teenustele registreerida.

„Iseteenindus annab keeleõppijale võimaluse paremini orienteeruda meie poolt pakutavates tasuta eesti keele õppe võimalustes, valida nende seast välja just need, mis vastavad tema keeleoskuse tasemele, asukoha ja aja eelistustele, ning registreeruda endale sobival ajal,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse nõustamisteenuse valdkonna juht Kätlin Kõverik. „Uus süsteem lihtsustab keeleõppe võimaluste leidmist ja säästab meie nõustajate aega kliendisuhtluse jaoks,“ lisas Kätlin Kõverik.

Iseteeninduse keskkonnas saab näha sihtasutuse pakutavaid tasuta eesti keele kursuseid ja keelepraktika üritusi. Neid saab valida sobiva keeletaseme, asukoha või toimumisaja järgi. Iseteeninduses saab registreeruda osalemiseks ning süsteem saadab ka meeldetuletusi lähenevatest teenustest. Igale iseteeninduse kasutajale avaneb ülevaade läbitud õppetegevustest, nende tulemustest ning tulevikuks planeeritud sündmustest.

Iseteenindusse sisenemiseks on vaja end Eesti ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil identifitseerida.

Klientidel, kellel puudub veebipõhise iseteeninduse kasutamise võimalus, aitavad keeleõppe võimalusi valida ja neile registreeruda sihtasutuse nõustajad tasuta telefonil 800 9999 või aadressil [email protected].

Rohkem infot: integratsioon.ee/iseteenindus

Integratsiooni Sihtasutus koos selle koosseisus tegutsevate eesti keele majadega pakub aastas keskmiselt 5000 õppekohta tasuta eesti keele kursustel ning mitmekesiseid võimalusi suhtluskeele harjutamiseks ja Eesti kultuuriga tutvumiseks iganädalaste haaravate tegevuste kaudu. Kõik Integratsiooni Sihtasutuse ja eesti keele majade teenused on mõeldud täiskasvanutele ning on osalejatele tasuta. Ülevaate sihtasutuse teenuste ja ürituste kohta saab nii iseteeninduses kui ka sündmuste kalendris.