Inimene ja ühiskond. Ühiskonnaõpetuse õppematerjal vene keeles

Autor:
Eda Maripuu, Mare Oja, Riina Raja, Madis Somelar, Sergei Teplov, Maidu Varik
Publisher:
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
Aasta:
2006
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-13-837-1
Võtmesõnad:
õppematerjal, kodanikukasvatus, üldharidus
Manus:
99_105.pdf1.61 MB
Description

Õppematerjal toetab ühiskonnaõpetuse aine eesmärki – õpilase kujunemist aktiivseks ja vastutustundeliseks kodanikuks – ning on õpetajale abiks nimetatud eesmärgi järgimisel. Ühiskonnaõpetuse teemad on õpilasele liigse teoreetilisuse tõttu sageli keerulised mõista. Kui puudub isiklik kokkupuude, jääb seaduse keel tihti mõistmatuks ning ühiskonnaelu väljaspool õpilase tegutsemisringi kaugeks.

Õppematerjalis on koondatud teemad ja probleemid, mis illustreerivad ühiskonnas toimuvat eluliste näidetega ja teevad aine õpilasele arusaadavamaks ja lähedasemaks. Aja möödudes võivad valitud juhtumid/artiklid oma aktuaalsuse kaotada, kuid esitatud tööülesannete juurde leiavad õpetajad vastavate artiklite asemel ajakirjandusest kergesti uued.

Õppematerjal ei ole mõeldud kasutamiseks igas ühiskonnaõpetuse tunnis esimesest teemast viimaseni, vaid õpetajad saavad ise klassi taseme ja õpilaste vanuse alusel otsustada, missuguseid ülesandeid ja mis järjestuses nad vastava teema puhul kasutavad.

Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse Haridusprogrammide Keskus on finantseerinud nimetatud materjali tõlkimist vene keelde ning trükkimist ja koolidele jaotamist.