Foorumteater

Keeletase: A2-B1-B2-C1

Toimumisaeg: 21.02.2019 – 13.06.2019, neljapäeviti kell 18.30-20.30

Toimumiskoht: Jakobsoni 7, Tallinn

Läbiviija: Maria Derlõš (eesti keele maja eestvedaja), Nikolai Kunitsõn

Kohtade arv: 25 inimest

Foorumteatri eesti keele õppeprogramm on praktiline ja interaktiivne meetod, kus mänguliste suhtlusharjutuste kaudu harjutatakse erinevates elulistes situatsioonides hakkama saamist. Foorumteater on osalusteater, mis ajendab õppima ja leidma lahendusi erinevatele igapäevastele probleemidele, mis tulenevad suhetest ja suhtlemisest.

Neli kuud kestva foorumteatri keeleõppe programmi raames toimuvad kord nädalas kohtumised kestusega 2 tundi. Programm on suunatud neile, kes oskavad eesti keelt A2 tasemel. Programmi tutvustamiseks toimub jaanuaris avatud foorumteatri etendus.

Kohtumiste ajal kasutatakse erinevaid mängulisi suhtlusmänge, arutatakse tulemusi, mõeldakse koos välja stsenaariume ning harjutatakse. Programmi tulemusena on osalised julgemad keelekasutajad, omavad laiemat sõnavara ning oskavad sujuvamalt suhelda erinevates elulistes olukordades. Programmi lõpus toimub avalik foorumteatri etendus.

Kõiki, kes on huvitatud algavast foorumteatri eesti keele õppeprogrammist, palun täita registreerimisvorm hiljemalt 14. veebruariks SIIN