Pealkiri:
EESTI ÜHISKONNA INTEGRATSIOONI MONITOORING 2008
Autor:
Raivo Vetik, Marju Lauristin, Jelena Helemäe, Külliki Korts, Jüri Kruusvall, Gerli Nimmerfeldt, Ellu Saar, Avo Trumm, Peeter Vihalemm, Triin Vihalemm
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus ja Rahvastikuministri Büroo
Aasta:
2008
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
Eesti uuring monitooring integratsioon 
Manus:
196_207.pdf