EESTI ÜHISKONNA INTEGRATSIOONI MONITOORING 2008

Author:
Raivo Vetik, Marju Lauristin, Jelena Helemäe, Külliki Korts, Jüri Kruusvall, Gerli Nimmerfeldt, Ellu Saar, Avo Trumm, Peeter Vihalemm, Triin Vihalemm
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus ja Rahvastikuministri Büroo
Year:
2008
Released:
Tallinn
Keywords:
Estonia, survey, monitoring, integration
File:
196_207.pdf1.81 MB