Eesti süntaks võõrkeeleõppe praktikule

Autor:
Krista Kerge
Publisher:
TEA
Aasta:
2000
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-71-178-5
Võtmesõnad:
käsiraamat
Description

Raamat annab ülevaate eesti lause- ja fraasitüüpidest ning peatub ka aspektil, ajal jt kategooriatel ning tekstil. On mõeldud õppematerjali koostajatele, nagu õpikute autorid ja tegevõpetajad, ning teistele, kes vajavad eesti lause süstemaatilist ülevaadet. Senistest allikatest enam pööratakse tähelepanu lauseehituse semantilisele ja pragmaatilisele küljele, asjaomast infot aitab leida detailne aineregister.