<dt>Заголовок: </dt><dd> Eesti süntaks võõrkeeleõppe praktikule</dd>
Заголовок:
Eesti süntaks võõrkeeleõppe praktikule
Автор:
Krista Kerge
Publisher:
TEA
Год:
2000
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-71-178-5
Ключевые слова:
cправочник 

Raamat annab ülevaate eesti lause- ja fraasitüüpidest ning peatub ka aspektil, ajal jt kategooriatel ning tekstil. On mõeldud õppematerjali koostajatele, nagu õpikute autorid ja tegevõpetajad, ning teistele, kes vajavad eesti lause süstemaatilist ülevaadet. Senistest allikatest enam pööratakse tähelepanu lauseehituse semantilisele ja pragmaatilisele küljele, asjaomast infot aitab leida detailne aineregister.