Eesti kodanikukasvatuse kontseptsiooni teoreetilis-metodoloogilised lähtealused

Autor:
Anu Toots
Aasta:
2004
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
kodanikukasvatus
Manus:
98_104.pdf127.03 KB
Description

Lähtealused selleks, et suunata isevoolu kulgev Eesti kodanikuharidus (k.a. riiklikud õppekavad ja erinevad haridusstrateegiad) laiemasse strateegiliselt planeeritud konteksti.