Eesti kodanikukasvatuse kontseptsiooni teoreetilis-metodoloogilised lähtealused

Автор:
Anu Toots
Год:
2004
Released:
Tallinn
Ключевые слова:
гражданцтвоведение
Файл:
98_104.pdf127.03 KB
Description

Lähtealused selleks, et suunata isevoolu kulgev Eesti kodanikuharidus (k.a. riiklikud õppekavad ja erinevad haridusstrateegiad) laiemasse strateegiliselt planeeritud konteksti.