<dt>Pealkiri: </dt><dd> Eesti keele sõnavara harjutusi</dd>
Pealkiri:
Eesti keele sõnavara harjutusi
Autor:
Sirje Rammo
Publisher:
Tartu Ülikooli Kirjastus
Aasta:
2003
Released:
Tartu
ISBN/ISSN:
9985-56-781-1
Võtmesõnad:
eesti keele õpe kõrgharidus kõrgtase täiskasvanute keeleõpe 

Kogumik sisaldab sõnamoodustus- ja sõnakasutusoskusi arendavaid harjutusi järgmistest valdkondadest:

  • sõnamoodustus: liitmine ja tuletamine;
  • sõnade leksikaalsed suhted: sünonüümid, antonüümid ja paronüümid;
  • fraseologismid;
  • hinnangusõnad.

Kogumik on mõeldud eelkõige Eesti kõrgkoolide eesti keele kui teise keele õpetajaks õppivatele üliõpilastele, kuid sobib kasutamiseks ka muukeelsete koolide ja keelekursuste õpetajatele ning iseõppijaile, kes soovivad saavutada eesti keele kõrgtaset.