Eesti keele sõnavara harjutusi

Автор:
Sirje Rammo
Publisher:
Tartu Ülikooli Kirjastus
Год:
2003
Released:
Tartu
ISBN/ISSN:
9985-56-781-1
Ключевые слова:
обучение эстонскому языку, высшее образование, выщий уровень, языковoe обучение для взрослых
Description

Kogumik sisaldab sõnamoodustus- ja sõnakasutusoskusi arendavaid harjutusi järgmistest valdkondadest:

  • sõnamoodustus: liitmine ja tuletamine;
  • sõnade leksikaalsed suhted: sünonüümid, antonüümid ja paronüümid;
  • fraseologismid;
  • hinnangusõnad.

Kogumik on mõeldud eelkõige Eesti kõrgkoolide eesti keele kui teise keele õpetajaks õppivatele üliõpilastele, kuid sobib kasutamiseks ka muukeelsete koolide ja keelekursuste õpetajatele ning iseõppijaile, kes soovivad saavutada eesti keele kõrgtaset.