Eesti keele õppealase nõustamise metoodika arendamine

Konkursi aeg: -
Avatud hankemenetlus
Kood: 209685
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus
www.riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1577925/general-info

Hanke eesmärk: Eesti keele iseseisva õppimise toetamiseks materjalide (keeleõppija kalender, keeleõppuri lauamäng ja keelekohvikute metoodika juhend koos ülesannetekoguga) väljaandmine

Rahastamisallikas: Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“, toetatava tegevuse punkt 5.2 „Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine“, alategevuse punkt 5.2.1 „Lõimumiskoolitused“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1577925/general-info.

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 1.juulil 2019 kell 16.00.

Selgitav teadaanne: www.integratsioon.ee/otsime-partnerit-uute-eesti-keele-oppe-tugimaterjalide-arendamiseks.


 

Lisainfo:

Kätlin Kõverik

Vanemnõustaja

+372 659 9032
[email protected]